Dunia Akhir Zaman - Konspirasi DajjaBismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum.
Marilah sama-sama kita memuji dan memuja Allah SWT atas segala limpahan kurniaNya yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan sehingga tidak mampu kita menghitungnya.

Selawat dan salam buat Junjungan Mulia, Rasul tercinta, Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah mengikuti Baginda.

Di bawah ini saya ingin kongsikan video yang memaparkan pembongkaran perancangan konspirasi serta fitnah yang berlaku pada akhir zaman ini. Sebagaimana dahsyat atau hebatnya konspirasi mereka, tiada siapa mampu mengatasi perancangan-Nya.

Harap anda semua dapat meluangkan masa, fokus menonton video ini dan kemudian kita bersedia untuk meningkatkan kesedaran dan melakukan yang terbaik untuk menyebarkan maklumat ini kepada rakan-rakan yang lain supaya mereka tahu apa sebenarnya yang berlaku pada dunia hari ini.

Di bawah ini saya catatkan apa yang dipaparkan dalam video bagi memudahkan saya merujuknya kemudian:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?.Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya". (Al-Baqarah [2] : 30)

Persoalannya apakah perkara yang dimaksudkan oleh Alla SWT yang tidak diketahui oleh para malaikat?

Persoalan itu dijawab oleh Allah dalam ayat -ayat seterusnya: Allah telah mengajar kepada Nabi Adam as tentang "nama-nama" keseluruhannya. Setelah nabi Adam as mengetahui segala nama-nama tersebut maka bersujudlah tanda penghormtan semua malaikat kepada manusia kecuali iblis kerana dia sombong dan merasakan bahawa manusia akan melakukan kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah walaupun sudah diajarkan "nama-nama" oleh Allah. Kerana itu iblis enggan sujud dan berikrar (sehingga hari Kiamat) untuk membuktikan bahawa manusia akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dan akan menumpahkan darah walaupun mengetahui "nama-nama" tersebut.

Apakah yang dimaksudkan dengan "nama-nama" tersebut?

Kerana nama-nama itu itulah penyelesaian kepada setiap kerosakan dan pertumpahan darah yang sedang berlaku kepada umat manusia pada akhir zaman sebagaimana yang sudah dijangka oleh para malaikat.

Mari kita lihat sejarah ketamadunan manusia. Mari kita lihat garis masa pra sejarah yang telah diajar kepada kita:

i) Zaman Batu (-paleolitik,- mesolitik, - neolitik)

ii) Zaman Gangsa

iii) Zaman logam

iv) Zaman moden

Kita sering menyangka bahawa kita bermula dengan zaman batu, kononnya manusia pada zaman itu tidak tahu apa-apa, malah tidak tahu bercakap, tetapi berkembang sedikit demi sedikit mencapai kemajuan dan akhirnya memasuki zaman moden seperti yang ada sekarang ini. Itulah yang dipercayai oleh majoriti manusia pada masa ini. Tanyalah kepada siapa saja, mereka akan menjawab seperti ini.

Apabila disebut zaman purba; meraka akan membayangkan semua orang tinggal di dalam gua, tetapi lupakah anda bahawa Kaabah dan Masjidil Aqsa didirikan oleh Nabi Adam as sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah saw dalam hadis?

Dan ini bermakna masa itu manusia sudah pandai membina bangunan, adakah mereka tinggal dalam gua batu seperti binatang? Malah nabi Adam as sudah pandai berkata-kata dan berpakaian dan bertindak waras seperti manusia yang sudah ada pada ketika ini. Apakah nabi Adam as diturunkan ke bumi dalam keadaan hina tanpa ilmu?

Nabi Nuh pula telah membina bahtera yang besar, (ditunjukkan binaan pada zaman kaum madyan, kaum firaun). Sebuah artifak ditemui dalam tamadun Babylon dan setelah dikaji, itu merupakan sebuah bateri, dan ini menunjukkan kerajaan Babylon kuno telah menggunakan tenaga elekterik berjuta-juta tahun dahulu.

Ditunjukkan sebuah lukisan dalam tamadun purba Mesir, di sana ada lukisan kapal terbang.

Adakah zaman-zaman tadi tidak wujud? Istilah-istilah itu cuma satu pembohongan. Siapakah dalangnya?

Itulah Charles Darwin dan para pendokong teori evolusi. Evolusi adalah pembohongan. Jadi menjadi keperluan kita mengethui sejarah SEBENAR kita.

Al-Quran hanya menyebut nama para nabi sebagai ukuran masa dalam sejarah seperti : Adam, Idris, Nuh , Hud, Salih, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishak, Yaakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli Daud, Sulaiman Ilyas, Ilyasa', Yunus, Zakariya, Yahya 'Isa, dan Muhammad saw.

Contoh ayat-ayat:

1) Dalam al-Baqarah 102 ; Allah sebut kerajaan Nabi Sulaiman as :

"Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya). Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua: Ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui." (Al-Baqarah [2] : 102)

2) Dalam al-Baqarah 246 ; Allah sebut sesudah Musa...

Tidakkah engkau ketahui (wahai Muhammad), tentang (kisah) ketua-ketua dari Bani lsrail sesudah (wafatnya) Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: Lantiklah seorang raja untuk kami supaya boleh kami berperang (bersama-sama dengannya) pada jalan Allah. Nabi mereka menjawab: Tidakkah harus, jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang?. Mereka berkata: Mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan (dari) anak-anak kami? Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah [2] : 246)

3) Al-Isra' [17] ayat 17 ... sesudah zaman Nabi Nuh as

"Dan berapa banyak umat-umat yang kami telah binasakan sesudah zaman Nabi Nuh; dan cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa hambaNya". (Al-Isra' [17] : 17)

Ini kerana para nabi adalah wakil atau utusan Allah pada kaumnya pada zamannya dan pada tempatnya dan pada ketamdunan tertentu. Inilah cara sebenar mengkaji sejarah. Kajilah berdasarkan kisah para nabi yang telah diutuskan.

Dengan itu anda akan faham perkembangan tamadun sesuatu kaum. Dengan itu juga anda akan dapat mengetahui bagaimana ketamadunan mereka yang amat canggih boleh binasa dalam sekelip mata sehingga kita menyangka itulah ZAMAN BATU.

"Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu (contoh kejadian-kejadian berdasarkan) peraturan-peraturan Allah yang tetap; oleh itu mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (aya-ayat Allah)". (Ali Imran [3] : 137)

Dengan demikian Adam, Idris, Nuh , Hud, Salih, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishak, Yaakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli , Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa', Yunus, Zakariya, Yahya, 'Isa, Muhammad saw bukanlah orang-orang gua yang hanya tahu makan dan tidur sahaja tetapi mereka telah membina tamadun yang amat hebat, malah kecanggihan mereka mungkin lebih hebat daripada kita. Pengetahuan mereka lebih tinggai hingga mereka mampu mencerap bintang-bintang di langit.

Namun disebabkan kekufuran sebahagian daripada mereka, tamadun yang mereka bina musnah dalam sekelip mata, sehingga kita menyangka bahawa mereka adalah orang-orang zaman batu yang tidak pernah mencipta apa-apa. Begitulah sejarah berulang, namun tidak ada yang mahu mengambil pengajaran, dan sejarah berjalan hingga ke peringkat akhir.

Jangkamasa dalam sejarah ditanda mengikut Nabi-Nabi yang diutuskan; dan apabila Nabi terakhir diutusakan maka ini bermakna sejarah sudah sampai ke peringkat terakhir.

Fasa inilah yang begitu penting bagi makhluk yang bernama Iblis.

Ini kerana Iblis sudah berjanji sejak awal penciptaan manusia lagi bahawa dia akan membuktikan bahawa manusia adalah makhluk yang akan merosakkan muka bumi dan berbunuh-bunuhan antara satu sama lain.

Menurut hadis Nabi, zaman umat Nabi Muhammad saw dibahagikan kepada 5 bahagian mengikut kerangka masa:

"Masa kenabian itu ada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa Khalifah yang mengikuti jejak kenabian (Khalifah 'ala minhaj an-nubuwwah) adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya.

Selanjutnya kerajaan menggigit ( Mulkan 'Adhan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya.

Setelah itu kerajaan menyombong (Mulkan Jabariyyan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya.

Selanjutnya adalah masa Khalifah yang mengikuti jejak kenabian (Khalifah 'ala minhaj an-nubuwwah)

Kemudian Nabi diam; "

(Hadis Riwayat Ahmad dan Imam Baihaqi daripada Nu'man bin Basyir daripada Hudzaifah)

Mengikut Rasulullah saw; fasa pertama adalah pada zaman Nabi masih hidup, zaman ini telahpun berlalu, kemudian zaman pemerintahan yang mengikut cara pemerintahan kenabian, kita dapati umat Islam diperintah oleh 4 khulafaa ar Rasyidin, inipun telah berlalu, kemudian datang pula zaman pemerintahan kerajaan yang 'menggigit' yakni yang menyerahkan kekuasaan kepada keturunan mereka. Kita dapat lihat pada fasa ini, kerajaan Ummayyah, Abasiyyah dan Uthmaniyah yang berkuasa menggunakan sistem monarki, zaman inipun telah berlalu.

Kemudian datang pula satu zaman dunia diperintah oleh pemerintah yang sombong dan bermaharajalela. Inilah fasa atau zaman yang sekarang ini. Kemudian setelah berlaku fasa ke empat akan datang pula fasa ke lima. Dalam fasa ke lima, dunia akan diperintah sebagaimana cara Nabi mengikut syari'at Islam. setelah selesai menceritakan hal itu tiba-tiba Rasulullah saw diam dan diam tersebut bermaksud sejarah manusia sudah tamat.

Rasulullah saw telah mengingtkan bahawa hidup dalam fasa ke empat akan kedatangan satu fitnah yakni fitnah yang paling besar dalam sejarah ketamadunan manusia, itulah fitnah al-Masih ad-Dajjal.

Dajjal akan datang pada fasa ke lima, fasa ini kekuasaan telah berada di tangan orang-orang yang beriman. Dajjal tidak akan muncul selapas fasa ke lima kerana masa sejarah ketamadunan manusia telahpun tamat.

Pada fasa ke empat itulah IBLIS akan mengumpulkan dan menyesatkan seberapa ramai (seramai mungkin) manusia untuk mengikutnya ke neraka dan dalam fasa ke 4 inilah kita berada sekarang ini.

Sebelum turunya nabi 'Isa akan turun Imam Mahadi yang akan membawa kita ke fasa ke 5 seterusnya mengakhiri ketamadunan manusia dan berusaha mengalahkan Iblis pada peringkat akhir zaman manusia.

You tube kedua

Pada 1099, Perang salib membawa kita kepada permulaan yang dikatakan 'moden' hari ini. Ketika itu Jurusalem jatuh ke tangan tentera Salib.

Pada 1188 sebuah kumpulan tentera yang bernama Knight Templar telah dibentuk. Knight Templar ini mengawal keadaan di Jurusalem dan membina sistem ekonomi sendiri. Sesuatu yang unik yang telah berlaku kepada kumpulan Knight Templar yang jarang kita dengar ialah kumpulan itu telah menemui 'harta' yang tidak ternilai di bawah Masjidil Aqsa ketika berada di Jurusalem. 'Harta' tersebut adalah buku-buku sihir purba milik kaum bani Israil yang dirampas oleh Nabi Sulaiman.

Nabi Sulaiman menyimpan di sebuah bilik rahsia di bawah Masjidi Aqsa. Knight Templar yang telah menjumpai buku-buku itu telah mempelajari simbol-simbol dan sihir Bani Israel. Sihir-sihir tersebut sangat hebat. Mereka meninggalkan agama Kristian lalu mengamalkan upacara penyembahan iblis. Mereka dapat berhubung dengan al-Masih ad-Dajjal yang dikurung sebelum kelahiran Nabi Muhammad lagi. Dajjal menjanjikan mereka kekuasaan, kekayaan dan segala macam kenikmatan yang tiada tandingan.

Sebagai balasan; para penyembah Iblis itu mestilah bekerja untuk Dajjal bagi melaksanakan semua konspirasi agungnya termasuklah membina Haikal Sulaiman sebagai istana tempat Dajjal memerintah dunia apabila dia dilepaskan nanti. Tetapi Jurusalem berjaya dirampas kembali oleh tentera Islam dan Knight Templar terpaksa lari semula ke Eropah dan membina kekuatan di Eropah, menyedari itu raja-raja di Eropah mengharamkan Knight Templar. Amalan sihir mereka terbongkar dan hampir semua ahli kumpulan itu ditangkap dan dibakar hidup-hidup. (Tetapi dalam sejarah kita diajar bahawa yang ditangkap itu ialah para saintis yang tidak sehaluan dengan pihak gereja pada zaman kegelapan Eropah). Sebahagian yang selamat menyusun semula pergerakan yang dinamakan 'Freemason" dan menjalankan konspirasi menjatuhkan raja-raja England dalam revolusi gereja.

Demi menutup kesalahan mereka, mereka gunakan istilah 'renaissance' dalam sejarah. Dengan itu rancangan jahat mereka dinampakan 'mulia' dalam lipatan sejarah. Tertipulah seluruh bangsa Eropah sedangkan tatkala itu mereka diperintah oleh para penyembah syaitan. Setelah menguasai Eropah maka mereka mengembangkan kekuasaan mereka ke seluruh pelosok dunia dan bermulalah era penjajahan. Akhirnya mereka berjaya menguasai semula Jurusalem. Haikal Sulaiman mestilah dibina untuk ketua mereka iaitu Dajjal.

Langkah yang pertama ialah orang-orang Yahudi mesti ditindas supaya mereka dalam keadaan terdesak. Holucaust dirancang , mereka memperkenalkan Zionis kepada Yahudi kononnya untuk menyelamatkan yahudi. Orang yahudi dihasut untuk membina sebuah negara di palestin bagi mengelakkan mereka ditindas. Mereka juga dihasut supaya membina Haikal Sulaiman. Walhal di dalam Talmud sendiri terdapat larangan Bangsa Yahudi membina sebuah negara sendiri. Orang-orang Yahudi telah dijadikan kambing hitam bagi menubuhkan Haikal sulaiman untuk menyambut kedatangan al-Masih ad-Dajjal. Pertubuhan Zionis telah dicipta oleh para penyembah syaitan untuk menipu seluruh Kaum yahudi yang ditindas oleh mereka sendiri. Oleh sebab itulah sebahagian kaum Yahudi yang menyedari agenda jahat tentera Dajjal ini berusaha menyedarkan dunia bahawa orang-orang yahudi telah ditipu oleh Zionis.

Setelah seluruh dunia dikuasai mereka, Perang Dunia 1 dan 2 dirancang, watak PBB dicipta kononnya menjadi penyelamat, dan watak Amerika pula diperkenalkan sebagai penyelamat. Nazi, Soviet dan lain-lain dicipta oleh para tentera Dajjal untuk mereka pamerkan Amerika sebagai penyelamat dunia. Mereka juga ingin memanipulasi sejarah kononnya merekalah pembawa keamanan kepada dunia selepas menamatkan Perang Dunia mengalahkan "raksasa Nazi & Soviet" ciptaan mereka sendiri. Ramai pengkaji konspirasi "antichrist" telah membuktikan bahawa Pearang dunia dan Perang Dingin hanya lakonan semata-mata. Pemimpin pakatan bersekutu, pemerintah aliran Fasis dan pemimpin aliran Soviet tidak pernah bergaduh. hanya tentera-tentera mereka dijadikan korban untuk menjayakan konspirasi agung al-Masih ad-Dajjal.

Apabila raksasa Soviet telah dipadam maka raksasa baru ditimbulkan, oleh itu terjadilah peristiwa 11 september, telah dirancang.

Banyak penyiasatan persendirian telah diwujudkan telah menunjukkan bahawa peristiwa itu adalah kerja Amerika sendiri dan Osama bin Laden tidak pernah wujud. Dia sebenarnya seorang agen CIA yang bernama Tin Osman. Al-Qaeda juga tidak pernah wujud. Seorang wartawan British telah mendedahkan bahawa rakyat Afghanistan sebelum itu tidak pernah mendengar nama Osama dan al-Qaeda. Ini hanyalah dongeng Amerika. Turut menjayakannya juga ialah alat media al-Jazeera yang telah disahkan mempunyai kaitan dengan kerajaan Amerika demi menjayakan propaganda anti pengganas. Yang wujud hanyala Taliban.

Konspirasi Dajjal hampir ke kemuncaknya. Mereka hanya menunggu runtuhnya al-Aqsa untuk mendirikan Haikal sulaiman yang tidak pernah wujud itu untuk menyambut kedatangan semula Dajjal. Selepas serangan 11 September Amerika telah membina pangakalan tenteranya di 10 buah negara sekitar Israel untuk menjaga bakal pusat pemerintahan Dajjal kelak.

Setelah Afghanisatan hancur, watak Saddam, Iran dan Hizbullah pula dinaikkan hingga sekarang.

Siapa tidak tahu bahawa Saddam Hussein adalah ahli 33rd degree Freemason?

Iran pula kononnya menjadi penentang Amerika sedangkan Iran sendiri mempunyai hubungan sulit dengan Amerika ketika Amerika menyerang Afghanistan dan Iraq.

Israel pula berpura-pura berperang dengan Hizbullah pada tahun 2008 kemudian berpura-pura kalah. Hakikatnya yang menjadi korban dalam peperangan tersebut ialah rakyat Sunni Labanon dan pelarian Palestin.

Kata bekas Naib Presiden Iran pada Seminar Teluk yang bertajuk; Cabaran dan Mas Depan di UAE pada 15/1/2004 : "Jika tidak kerana orang-orang Iran, KABUL dan BAGHDAD tidak akan jatuh (ke tangan Amerika) dengan mudah!"

Manakala James Dobbins pula berkata ; " Selepas serangan 9/11, Amerika telah menyertai satu pasukan pakatan untuk menggulingkan Taliban. Pakatan itu termasuk India, Russia, Iran dan pakatan utara. Dengan bantuan Amerika, pakatan itu telah berjaya menggulingkan Taliban. Itulah yang sebenarnya berlaku".

Dalam sebuah khutbah Jumaat di Universiti Tehran 8 Februari 2002; "Tentera Iran telah memerangi TALIBAN dan bekerjasama menjatuhkannya, jika tidak kerana bantuan tentera Iran dalam peperangan TALIBAN, Amerika telah tenggelam di Bumi Afghanistan. Seharusanya Amerika mengetahui jika tidak kerana tentera Iran Amerika tidak mampu menjatuhkan TALIBAN."

Ditunjukkan gambar gaya tabik tentera Iran dan Hizbullah yang menyerupai gaya tabib Nazi. Gaya ini merupakan gaya tabik yang diamalkan oleh para penyembah syaitan.

Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani (kristian) itu sebagai teman rapat kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. (al-Maidah [5] : 51)

Persoalannya adakah Allah bercakap tentang semua Yahudi dan semua Kristian? Allah bercakap sebahagian Yahudi dan sebahagian Kristian?

Al-Quran telah menjawab persoalan ini iaitu terdapat banyak ayat-ayat al-Quran yang membenarkan umat Islam mewujudkan hubungan persaudaraan dengan Yahudi dan Kristian. malah lelaki Islam boleh berkahwin dengan perempuan Kristian, ya Al-Quran membenarkannya. Oleh itu secara jelasnya ayat al-Maidah di atas tadi bercakap tentang SEGELINTIR Yahudi dan kristian dan bukan SEMUA Yahudi dan Kristian.

JIKA BEGITU, golongan yang manakah umat Islam DILARANG daripada meneruskan hubungan persahabatan dengan mereka? Jawapannya terdapat dalam sambungan ayat tadi

Kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu.

Yahudi dan Kristian memang tidak pernah berkawan sesama merekapun. TIDAK PERNAH dalam sejarah. Malah orang Kristian tuduh orang yahudi melakukan jenayah yang PALING besar yakni membunuh Tuhan. Itulah jenayah terbesar. Membunuh Tuhan. Mereka (orang Yahudi) menyalib Tuhan (orang Kristian). Kesannya selalu timbul kemarahan, kebencian dan permusuhan antara orang-orang Kristian dan yahudi.

JADI ayat al-Quran ini telah membongkarkan sesuatu pada lebih 1400 tahun dahulu di padang pasir Arab.

Ayat ini meramalkan bahawa akan datang suatu hari nanti dalam sejarah, manusia akan menyaksikan "... sesuatu yang aneh, membingungkan, pelik, misteri dan menjadi tanda tanya... atas tuduhan antara orang Kristian dan Yahudi... dan atas kewujudan jalinan persahabatan antara Kristian dan yahudi, dan pakatan Kristian-Yahudi akan wujud" 1400 tahun dahulu lagi Allah telah berfirman bahawa ini akan berlaku.

Dan apabila ini berlaku, kamu perlu berhati-hati kerana jika kamu membenarkan diri kamu untuk terus menjalinkan hubungan persahabatan dengan mereka, ke ISLAMan anda akan hilang. Sudah wujudkah perikatan ini? Ya! Ketika kita sedang minum teh tarik dan borborak-borak, sebuah perikatan yang misteri antara Yahudi-Kristian telah muncul di Eropah. Semasa kita sedang belajar ekonomi dan politik di universiti satu pakatan misteri antara Yahudi dan Kristian telah muncul, pakatan itu dihantar ke seluruh dunia.. TAMADUN BARAT MODEN. - (Ceramah Sheikh Imran Nazar Husein bertajuk Dinar Emas, Islam dan Masa Depan Wang).

Sekarang anda telah faham bahawa Yahudi dan Kristian tidak pernah bergabungpun dalam sejarah, tetapi apa yang berlaku hari ini adalah begitu pelik dan anda tahu kenapa? Kerana hakikatnya mereka bukanlah Yahudi atau Kristian. Mereka adalah penyembah syaitan, pengamal sihir-sihir kuno yang dijumpai daripada peningalan Bani Israel.

Ditunjukkan simbol-simbol tangan yang terdapat dalam ajaran para penyembah syaitan. Boleh lihat ramai pemimpin menggunakan isyarat ini, antaranya pop, presiden-presiden Amerika, Ahmednejad, Yasser Arafat dan ramai lagi.

Ditunjukkan gambar upacara-upacara penyembahan syaitan yang dilakukan oleh ahli-ahli sihir tadi, gambar Pope dengan lambang salib terbalik, juga lambang "mata satu", simbolik kepada mata Dajjal di sebuah gereja Katholik dan pada wang kertas satu Dollar Amerika.

Reaksi: 

1 Response to "Dunia Akhir Zaman - Konspirasi Dajja"

  1. muhammad syamir bin najme says:
    12 Februari 2011 11:08 PTG

    sila baca wahai umat islam..

Catat Ulasan

Bubbles 2

Google | Yahoo |

Followers